مالی

شیوه‌ی کنترل و بهبود فرآیند‌های مهم مالی و حسابداری خود را تغییر دهید. ساعت‌ها مشغول حل معادلات پیچیده نباشید. 

پامیکا تمام سرویس‌های دقیق و قدرتمند مالی و حسابداری را برای شما در یک پلتفرم یکپارچه فراهم کرده است.


حسابداری و مدیریت مالی

شیوه‌ی کنترل و بهبود فرآیند‌های مهم مالی و حسابداری خود را تغییر دهید. ساعت‌ها مشغول حل معادلات پیچیده نباشید. 

پامیکا تمام سرویس‌های دقیق و قدرتمند مالی و حسابداری را برای شما در یک پلتفرم یکپارچه فراهم کرده است.


متمرکزسازی مدیریت‌

 امور مالی

با پامیکا تمامی گزارش‌ها و اطلاعات حسابداری را که برای مدیریت فرآیندهای مهم مالی احتیاج دارید در یک پلتفرم متمرکز کنید کارهایی مانند تصویب سرمایه‌گذاری‌ها، پیگیری زمان پرداخت وام‌ها و اقساط و ثبت اطلاعات تایید درخواست‌ها همگی در یک فضا برای شما فراهم آمده است. با داشبوردهای مالی پامیکا و گزارش‌های دقیق آن براساس شاخص عملکردهای مالی، بودجه‌ی بخش‌های مختلف را تعریف کرده و بر بازدهی امور مالی نظارت کامل داشته باشید. با پامیکا گزارش‌ها و اطلاعات حسابرسی را به طور منظم در دسترس دارید و دیگر خبری از تاخیر و تعویق در ارائه‌ی گزارش امور مالی و حسابداری نیست!تداوم در

نظارتی شفاف و کامل


مدیریت سرمایه‌های در گردش، پیگیری زمان پرداخت اقساط و بدهی‌ها و مدیریت حسابرسی‌های سازمانی همگی در بستری یکپارچه با کاربری آسان.

 


مدیریت

مجوزها و اختیارات


با پامیکا درخواست‌ها و اعطای اختیارات مالی و مجوزها را پیگیری و بررسی نمایید و صورت‌های مالی بدون اشتباه و دقیقی را تهیه کنید. فرآیندهای مالی و سیاست‌های مالی را در یک بستر متمرکز کنید.اولویت‌بندی، تخصیص و پیگیری

 بودجه ها


بودجه ها  را اولویت‌بندی و سرمایه را براساس اولویت‌ها تقسیم کنید. این قابلیت پامیکا با امکانات پیشرفته پاسخ‌گوی تمامی کسب‌وکارها است؛ از امور مالی کسب‌وکارهای ساده و کوچک تا سازمان‌های دارای امور مالی پیچیده.استفاده از سرویس‌های

 محاسباتی قوی


از سرویس‌های توانمند و دقیق محاسباتی پامیکا برای تحلیل داده‌های مالی و حسابداری به آسانی استفاده کنید. داده‌های کلیدی  را وارد داشبورد خود کنید و براساس شاخص کلیدی عملکرد (KPI) تمامی فرآیندهای اصلی را دنبال کنید و میزان خرید و فروش خود را مورد بررسی قرار دهید.


مهم‌ترین قابلیت‌های عملیاتی

کاربرد پامیکا برای مدیران مالی و حسابدارها چیست؟