سلامت

کسب‌وکارهای حوزه‌ی سلامت مسئولیت‌هایی خطیر و حیاتی برعهده‌دارند و گاهی یک خطای 

کوچک سبب آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر می‌شود. راهکار پامیکا برای فعالیت‌های حوزه‌ی سلامت،

به مدیریت دقیق پرونده‌ها و اطلاعات و تخصیص بهترین منابع به کارکنان منجر خواهد شد.

  

بازدهی کاری خود را 

با مدیریت بهتر در حوزه‌ی سلامت بالا ببرید


با راهکار حوزه‌ی سلامت پامیکا در تمامی مراحل تشکیل پرونده، بررسی روند درمانی بیمار، فهرست داروهای موجود و.. با یکدیگر همکاری و تعامل کنید. مهم‌ترین کمک پامیکا به شما این‌ است که می‌توانید همگی موارد فوق را در یک پلتفرم یکپارچه مدیریت کنید. 

از حفاظت و امنیت

 اطلاعات بیمار و داده‌های حساس کاری مطمئن باشید.


راهکار سلامت پامیکا از اطلاعات مهم و حساس بیماران و کادر درمان با استفاده از جدیدترین روش‌های امنیتی جهانی، حفاظت می‌کند. با قابلیت ایجاد سطوح دسترسی و تعیین مجوز برای نحوه‌ی دسترسی به اطلاعات، با خیالی آسوده داده‌های خود را مدیریت کنید.


افزایش رضایت بیماران 

با ایجاد فرآیندهای کاری سریع 


وقت‌‌دهی و  تعیین زمان ویزیت مراجعان و بیماران را به صورت خودکار انجام دهید. در اسرع وقت بیماران را به متخصصان مورد نظرشان ارجاع داده و طبق مستندات مهم، وظایف و مسئولیت‌های اولویت‌بندی کنید.

 ایجاد خودکار قراردادهای سلامت

 و پیگیری سریع درخواست‌های ثبت شده


پس از مراجعه‌ی بیماران، قراردادهای مرتبط با آنان را به سرعت ایجاد نموده و با ثبت اطلاعات بیمار، پرونده ی آنان را مستقیم برای متخصصین مدنظر ارسال نمایید. با راهکار پامیکا در حوزه‌ی سلامت به آسانی می‌توانید روند پذیرش و ارجاع بیماران را در اسرع وقت و به صورت خودکار انجام دهید.
برنامه‌‌ریزی و مدیریت سریع 

وقت‌دهی و ویزیت


با قابلیت‌های تقویم کاری پامیکا، وظایف و مسئولیت‌ها را مطابق با جدول زمانی و حجم کارها برنامه‌ریزی کنید و به متخصصین و مددکاران مدنظر بیماران تخصیص دهید. با ایجاد چک‌لیست و یادداشت‌های کوتاه برای کارها، بسیاری از وظایف روزمره‌ را به دست اتوماسیون بسپارید.
نمایی از فضای کاری پامیکا در حوزه‌ی سلامت