مدیریت محصول

 

نقشه ی راه تولید محصول، اولویتهای توسعه ی محصول و وظایف تخصیص یافته به اعضای تیم

 را همگی در یک پلتفرم مدیریت کنید. با راهکار مدیریت محصول پامیکا، محصولی باکیفیت و

 شایستهی بازارها ی جهانی تولید کنید

تسهیل مدیریت محصول و

عرضه‌ی سریع‌تر محصول


برنامه‌ریزی چشم انداز محصول، پیشبرد تیم تولید و عرضه‌ی محصول و حرکت سریع به سمت بازار را با پلتفرم پامیکا و استفاده از ابزارهای یکپارچه‌ی آن تجربه کنید.

مهم‌ترین ابزارهای پامیکا برای مدیریت محصول: ایجاد نقشه‌ی راه، تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، ثبت و پیگیری موانع و چالش‌های پیش‌آمده، داشبوردهای مدیریتی، گزارش‌گیری و...


 

با پامیکا 

 محصولی خلاقانه و مبتکرانه داشته باشید.


 

ب ا نرم‌افزار یکپارچه‌ی پامیکا به برنامه‌ریزی و مستندسازی محصولات سرعت و کیفیت ببخشید.

ثبت مدارک مربوط به تولید محصول،‌ دسته‌بندی بازخوردها و مدیریت به روش چابک (اجایل)‌ با ابزارهای پامیکا به بهترین شکل بری شما مهیا شده است. 


 

 

ایجاد نقشه‌ی راه محصول

برای تعاملی مؤثرتر و ساخت تجربه‌ای عالی در کار گروهی


 ایجاد نقشه‌ی راهی پویا و دقیق برای محصول، نیازمند بررسی مداوم بازخوردها، تعریف اسپرینت‌ها و تخصیص وظایف مشخص در بازه‌ی زمانی معلوم به اعضای تیم محصول است. پامیکا در تمامی این مراحل، با نرم‌افزارهایی یکپارچه و ابزارهایی دقیق برای ساخت نقشه‌ی راه محصول همراه شماست.


 

 

به تمامی فرآیندهای تولید محصول 

در قالب نمودارها و گزارش‌های بصری عینیت دهید.


میزان پیشرفت کارها در رسیدن به اهداف مشخص شده و گزارش‌های کاری را با ابزارهای پامیکا در قالب نمودارهای متنوع و گزارش‌های بصری مشاهده کنید تا محصول را دقیق‌تر و آسان‌تر مدیریت کنید 


 

 

همکاری مؤثر و کار گروهی متداوم

از ابتدای طرح ایده تا عرضه‌ی نهایی محصول


 گروه‌های کاری، مدیران و سهامداران را در راستای اهداف مشترک همسو کنید. با پامیکا، اسناد و مدارک مهم برای تولید محصول را با تعیین سطوح دسترسی به اشتراک بگذارید، یادداشت‌گذاری کنید، در پلتفرم تعاملی پامیکا، با یکدیگر گفتگو کنید و حتی جلسات طوفان فکری برگزار نمایید و سپس تصمیم نهایی را با مشورت همدیگر بگیرید. نرم‌افزارهای یکپارچه‌ی پامیکا با درنظر گرفتن فرهنگ همکاری، مشورت و تعامل مؤثر در تمامی مراحل تولید محصول ایجاد شده‌اند.


مهم‌ترین قابلیت‌های عملیاتی

کاربرد پامیکا برای مدیران محصول و تیم‌های مدیریت محصول چیست؟