کنترل کیفی

  دیگر نیازی به کاربرگ‌ها و پوشه‌های قطور و چندصد صفحه‌ای نیست. با پامیکا به راحتی روند تضمین کیفیت را نظم دهید. 

 تست‌های کیفی را با توجه به میزان اهمیت آن اولویت‌بندی کنید و محصول نهایی را با توجه به استانداردهای کیفی مدنظر خود بسنجید. 

 

تضمین و کنترل کیفیت 

  دیگر نیازی به کاربرگ‌ها و پوشه‌های قطور و چندصد صفحه‌ای نیست. با پامیکا به راحتی روند تضمین کیفیت را نظم دهید. 

 تست‌های کیفی را با توجه به میزان اهمیت آن اولویت‌بندی کنید و محصول نهایی را با توجه به استانداردهای کیفی مدنظر خود بسنجید. 

 

تسهیل مدیریت

 جریان‌های کاری اتوماتیک و دستی

تمامی فرآیندهای آزمون و سنجش کیفیت را در پلتفرمی یکپارچه، سازماندهی و مدیریت کنید. شما می‌توانید نمونه‌ها و آزمون‌های خود را در پامیکا دسته‌بندی کنید به طور مثال نمونه‌های آزمایش‌ شده، شرایط انجام آزمایش و نتایج پیش‌بینی شده را به بخش‌های مختلف تقسیم‌ کرده و در اختیار گروه کنترل کیفی قرار دهید، درنتیجه مطمئن خواهید بود که گروه کنترل کیفی طبق اولویت‌ها و با دقت مدنظر شما، جریان کاری را پیش خواهند برد. با پامیکا نتایج و گزارش‌های فرآیندها و عملیات کنترل کیفی را در داشبورد خود به آسانی مشاهده کنید. روند اتوماسیون را مشخص کنید و با نظارت بر پیش‌برد انجام کارها از داشتن کنترل کیفی درست و اصولی مطمئن باشید.تعیین، گروه‌بندی و مدیریت

نمونه‌های مورد آزمایش

پامیکا به شما کمک می‌کند تا تمامی نمونه‌های مورد آزمایش محصولات را در گروه‌بندی‌های کیفی طبقه‌بندی کنید، اولویت عملیاتی و دقت آزمایش را برای نمونه‌ها تعریف کنید و شرایط قبل و بعد آزمایش و جزییات مراحل سنجش کیفی را ثبت کنید.
اجرای آزمایش

و ردیابی عملکرد‌های موفق

آزمایش‌ها و عملیات سنجش کیفی را طراحی و برنامه‌ریزی کنید. پامیکا با ثبت زمان، تمامی جزییات و اطلاعات مدنظرتان برای مدت زمان صرف شده روی هر کدام از نمونه‌های آزمایشی را تهیه کرده و دراختیارتان می‌گذارد.  نتایج آزمایش‌ها را با شرح جزییات و گزارش‌ها تنها با چند کلیک به افراد مدنظر خود ارسال کنید؛ این گزارش‌ها را می‌توانید با ارسال لینک یا ایمیل به اشتراک بگذارید.آزمایش محصول

به صورت گروهی

اعضای گروه کنترل کیفیت را به انجام آزمون و سنجش محصول مورد نظر دعوت کنید. اعضای گروه تضمین و کنترل کیفیت می‌توانند با ابزارهای پامیکا به صورت گروهی آزمون‌های کنترل کیفی را انجام داده، مستندات و مشاهدات خود را به صورت فردی و گروهی ثبت کرده و طرح‌های کنترل کیفی را مورد سنجش و بازبینی قرار دهند. با پامیکا می‌توانید براساس مسئولیت‌ها و نقش افراد سطوح دسترسی به اطلاعات را مشخص کنید تا هرکس براساس وظایف خود بتواند به سرعت به اطلاعات مورد نیازش دسترسی پیدا کند.با داشبوردهای پامیکا

به روز باشید

به محض آماده شدن نتایج آخرین آزمون‌های ارزیابی محصولات، آن‌ها را مشاهده کنید و بررسی نمایید. گزارش آزمایش‌ها شامل: چه تعداد محصول در آزمایش‌های کنترل کیفی رد یا تایید شدند، هر آزمایش چه مقدار زمان می‌برد و هر آزمایش در نسبت با آزمایش‌های قبلی چگونه عمل می‌کند و.. را با جزییات در داشبورد پامیکا ثبت و بررسی نمایید. آزمایش‌ها و آزمون‌های کنترل کیفی را براساس نوع، قابلیت‌ها، اولویت، درصد اتوماسیون و.. مدیریت و طبقه‌بندی کنید.مدیریت کارآمد و موثر

مشکلات و چالش‌ها

مشکلات و موانع پیش‌آمده را به سرعت با اعضای گروه خود درمیان بگذارید و با اولویت‌بندی حل مهم‌ترین چالش‌ها، مهارت‌ها و توانایی‌های گروه مدیریت محصول و گروه کنترل کیفی را به کار گیرید. به آسانی هریک از مشکلات و موانع را ردیابی کرده و علت هرکدام ازین موانع را ریشه‌یابی و تحلیل کنید تا از وقوع مجدد آن‌ها جلوگیری نمایید.

مهم‌ترین قابلیت‌های عملیاتی

کاربرد پامیکا برای مدیران و گروه کنترل کیفی چیست؟