املاک


ثبت و پیگیری فهرست امالک و ایجاد دسته بندی های مختلف مانند اجاره، رهن، فروش و.. تنظیم قراردادها، 

ایجاد مهلت های زمانی، ارتباط با مشتریان و دیگر قابلیتهای کارآمد، راهکاری موثر برای فعالیتهای کاری حوزه ی

املاک برای شما فراهم آورده است.

مدیریت  فایل‌های املاک و ارتباط با مالکان، خریداران و مستأجران

همگی زیر یک سقف!


شما می‌توانید تمامی موارد فروش، خرید، اجاره و بازسازی املاک مسکونی و تجاری را در پلتفرم پامیکا به صورت یکپارچه مدیریت کنید و همواره به مشتریان خود، بهترین گزینه‌ را ارائه دهید .


متناسب با زمان و بودجه‌ی مشتریان خود

بهترین پیشنهاد را داشته‌ باشید!  


برای حفظ پروژه‌ها در مسیر درست، ارتباط با ذینفعان، بررسی نقاط قوت و دیگر جزییات را در نقشه‌ای کامل به صورت پروژه ثبت کنید. جدول زمانی خود را به صورت پویا به روز کنید و با شناسایی و حذف وظایف غیرضروری در وقت خود و مشتریانتان صرفه‌جویی نمایید.

موعدهای زمانی را همزمان با نوسان قیمت‌ها

در یک پلتفرم مدیریت کنید.


برای مدیریت جلسات مذاکره، ارائه‌ی پیشنهاد‌ها و امضای قراردادها، تقویم‌های Google و Outlook خود را با پامیکا یکپارچه کنید. جزئیات وظایف و جلسات را به طور مستقیم در تقویم خود نمایش دهید و با کدگذاری‌های رنگی به دقت وظایف و زمان‌بندی‌ها را تفکیک نمایید.


هر زمان اراده کنید  

در دفتر املاک خود هستید!    


در فاصله‌ی دوقدمی دفتر املاک خود باشید یا ۱۰۰ کیلومتری آن، دیگر تفاوتی ندارد. با پلتفرم ابری پامیکا به آسانی چند کلیک می‌توانید به تمامی اطلاعات کاری خود، مانند وضعیت مشتریان، املاک ثبت شده، برنامه‌ریزی جلسات و... دسترسی آنی داشته باشید.  وظایف و مسئولیت‌ها را روی نقشه‌ای

  تعاملی مشاهده کنید.


فهرست املاک و فرصت‌های پیشنهادی خود را برای مشتریانتان ارسال کنید تا بتوانند مکان‌های دقیق و موارد نزدیک را ببینند. از کدگذاری رنگی برای تمایز بین فهرست‌ها بر اساس محدوده‌ی قیمت استفاده نمایید و به راحتی تمامی این  اطلاعات را برای بعد ذخیره کنید. حتی می‌توانید به صورت مجازی و از راه دور به کارکنانتان وظایفی تخصیص داده و روند انجام و موعد زمانی آن را نیز مشخص کنید تا همواره کارهای خود را براساس اولویت، پیش ببرید.
مهم‌ترین قابلیت‌های عملیاتی

کاربرد پامیکا برای مشاورین املاک چیست؟